· O projekte ·

Úlohou nášho projektu je vytvoriť webovú aplikáciu pre spravovanie coworkingových priestorov, ktoré budú prístupné pre študentov a zamestnancov FIIT STU na šiestom poschodí našej budovy. Výsledný produkt bude umožňovať používateľom vytvárať a spravovať rezervácie priestorov, jedinou podmienkou bude prihlásenie sa prostredníctvom údajov z Akademického informačného systému. Po jej splnení študenti aj zamestnanci budú môcť naplno využívať výhody nami vytvoreného systému.

· Spoznaj nás ·

Náš tím pozostáva zo skupiny študentov, ktorí sa poznajú od začiatku bakalárskeho štúdia, počas ktorého sme spolu aktívne spolupracovali na viacerých projektoch a radi trávime spolu čas aj pri rôznych mimoškolských aktivitách. Už z bakalárskeho štúdia sme si odniesli cenné skúsenosti, popri škole však väčšina z nás aj pracuje. Medzi konkrétne technológie s ktorými máme skúsenosti zaraďujeme Angular a React zastupujúce časť FE, samozrejmosťou sú taktiež HTML, CSS a JavaScript. Z BE oblasti je to framework Django jazyka Python. Okrem toho máme skúsenosti aj s virtualizáciou, kontajnerizáciou a princípmi operujúcimi s Continuous Integration & Continuous Deployment pipelines. Veríme, že všetky nám pomôžu úspešne dokončiť výsledný produkt.

Peter

Product Owner

Veronika

Architecture Evangelist

Nikoleta

Front End Guru

Jana

User Experience Prophet

Tomáš

Infrastructure Ninja

Jakub

Database Wizard

Lukáš

Back End Alchemist

Jakub

Quality Rockstar

· Timeline ·

February 1 2021

Šprint 8

Kompletne sme dokončili proces rezervácie miestnosti. V našom systéme je už možné vyhľadať voľné miestnosti, vybrať si miestnosť a rezervovať ju. Túto verziu aplikácie sme nasadili ako Release v 1.0 aj do master vetvy. Nastavili sme vyhodnocovanie pokrytia testami priamo v CI/CD pipeline a zistili sme potešujúcu správu, že náš backend má 90% pokrytie jednotkovými testami. Pracujeme ďalej…
January 18 2021

Šprint 7

Pokračovali sme vo vývoji ďalších častí frontendu a backendu. Hlavným úspechom bolo nastavenie runnera na Gitlabe a tiež nastavenie pipeline na automatické spustenie testov a nasadenie FE aj BE. TIež sa nám podarilo dockerizovať FE aj BE.
January 4 2021

Šprint 6

Po prázdninách sme postupne nabehli na pracovný režim, pričom sme v prvom rade riešili naše skúšky. Nosnou časťou šprintu bola prezentácia riadenia pre konzultanta. Celý tím sa zúčatňoval na jej vypracovaní aj odprezentovaní. Okram toho sme riešili problémy s CI/CD na Gitlabe a dockerizovali sme náš backend. Na FE sme pracovali na infoboxe pre vytvorenie rezervácie a tokenoch. Tiež bol do mockupu zapracovaný návrh na formulár pre vyhľadávanie voľných miestností. Na BE sme dokončili ďalšie endpointy pre opakované rezervácie a vytvorenie workshopu.
December 14 2020

Vianočné voľno

Tím Pandas 🐼 Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021.
November 30 2020

Šprint 5

Piaty šprint sa niesol v znamení ukončovania semestra. Všetci členovia tímu boli značne časovo zaťažení dokončovaním projektov na ostatné predmety. Napriek tomu sme tento šprint naplánovali, aj keď rýchlosť nášho tímu klesla. Asi najdôležitejšie bolo vyhodnocovanie UX testovania. Tejto činnosti sme venovali celé jedno stretnutie, kde sme diskutovali o najväčších problémoch, ktoré UX testovanie odhalilo. Urobili sme viaceré dôležité zmeny v návrhu našej aplikácie, napríklad sme pridali formulár na vyhľadanie voľných miestností na úvodnú stránku (za tento nápad patrí pochvala Jakubovi Maninovi). Ďalej bolo náplňou tohto šprintu upratovanie v Confluence, aby sme sprehľadnili našu dokumentáciu, pracovali sme aj na analýze integrácie Google kalendára. Tiež sme vytvárali endpoint pre vytvorenie workshopu, infobox pre rezervovanie miestnosti, pokračovali sme v špecifikácii časti Moje rezervácie a mnoho ďalších. Keďže sa nám nepodarilo dokončiť všetky user stories, využili sme vianočného žolíka a tieto user stories dokončíme do začiatku nasledujúceho šprintu.
November 16 2020

Šprint 4

Počas štvrtého šprintu nás zastihlo odovzdanie prvého kontrolného bodu, takže hlavne začiatok šprintu sme venovali kompletizovaniu dokumentácie. Hlavnou náplňou šprintu však bolo UX testovanie. Našu aplikáciu otestovalo spolu 11 študentov FIITky, pričom z každého ročníka sme mali aspoň jedného. Testovanie prinieslo veľmi cenné poznatky, ktoré zapracujeme do návrhu našej aplikácie. Okrem toho sme sa venovali Kubernetes klastru – podarilo sa nám jeden vytvoriť zatiaľ len lokálne. Na backende sme sa venovali zabezpečeniu endpointov pomocou permissions a vytvorili sme endpoint na vytvorenie rezervácie. Na FE máme funkčnú prvú interaktívnu mapku coworkingu, na ktorej sa zobrazuje aktuálna obsadenosť miestností. Venovali sme sa tiež návrhu dizajnu a funkcionality časti Moje rezervácie a doplnili sme testovacie scenáre pre rezervácia priestorov. V tomto šprinte sa nám podarilo dokončiť všetky naplánované user stories.
November 2 2020

Šprint 3

V treťom šprinte sme sa naplno pustili do implementácie. Dokončili sme prihlasovaciu stránku z pohľadu frontendu aj z pohľadu backendu. Tiež sme vytvorili endpointy na získanie údajov o aktuálnej obsadenosti miestností. Rozbehali sme databázu na serveri a tiež sme kompletne pripravili pipelines, ktoré automaticky spustia testy a nasadia novú verziu aplikácie na náš tímový server. Pokračovali sme v príprave UX testovania, dokončili sme mockup a pripravili testovacie scenáre. Hlavnou prioritou však bolo vytvorenie webovej stránky tímu.
October 19 2020

Šprint 2

V druhom šprinte sme posunuli návrh dizajnu do ďalšej fázy a vytvárali sme mockup, ktorý pokrýval základné funkcie našej aplikácie. Tiež sme sa venovali rozbehaniu, webového servera, repozitárov v Gitlabe a pripravili sme všetko na to, aby sme mohli začať vyvíjať. Bližšie sme sa zamerali na prihlásenie do našej aplikácie – definovali sme testovacie scenáre a podarilo sa nám autentifikovať používateľov pomocou univerzitného LDAPu.
October 5 2020

Šprint 1

V prvom šprinte sme hlavne analyzovali rôzne oblasti, ktoré budeme potrebovať pri vytváraní nášho produktu. Išlo hlavne o analýzu rôznych typov databáz, kontajnerizácie, Kubernetesu a porovnanie ReactNative a ReactNative web. Ďalej sme sa sústredili na prvotný návrh dizajnu našej aplikácie a viedli sme dlhé diskusie ohľadom funkčnosti. Tiež sme pripravovali prihlášku na TPCup.